privacyverklaring

Privacyverklaring website geertkleisfotografie.nl 
geertkleisfotografie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van geertkleisfotografie en/of omdat u deze zelf, bij het invullen van een contactformulier op de website, aan geert kleisfotografie verstrekt.
Bij het gebruiken van het contactformulier worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
Uw naam
Uw e-mailadres
Uw telefoonnummer

WAAROM GEERTKLEISFOTOGRAFIE DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT
geertkleisfotografie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt worden. Tevens kan geertkleisfotografie uw persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een, met u gesloten, overeenkomst.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?
geertkleisfotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan één jaar bewaard, indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?
geertkleisfotografie  verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
geertkleisfotografie gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken:
Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies
Gegevens worden veilig verstuurd middels SSL/HTTPS
geertkleisfotografie heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten
Wij hebben er voor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren zodat de gegevens anoniem zijn
De bewaarperiode van gegevens op gebruikersniveau en op gebeurtenis niveau die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID's en advertentie-ID's (bijvoorbeeld DoubleClick-cookies, Advertising-ID van Android, Identifier for Advertisers van Apple) worden 26 maanden bewaard in Google Analytics
Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Indien u geen prijs stelt op het vastleggen van uw geanonimiseerd bezoekgedrag kunt u ervoor zorgen dat de webanalytics tool “Google Analytics” zoals door geertkleisfotografie  gebruikt, géén gegevens vastlegt in cookies. U dient hiervoor een plug-in te installeren in uw web browser.
Klik op onderstaande link voor een overzicht van opt-out plug-ins voor diverse browsers:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Google Analytics – verklaring van Google
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde anonieme informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (geertkleisfotografie) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar geertkleisfotografie . geertkleisfotografie zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING
geertkleisfotografie  heeft de bescherming van uw gegevens hoog in het vaandel staan en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van geertkleisfotografie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door geertkleisfotografie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met geertkleisfotografie op.